1.1. Γενικές Πληροφορίες: Σκοπός της παρούσας είναι να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας και τις συναφείς υπηρεσίες εμπορίου. Ως προσωπικό δεδομένο, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ (GDPR), νοείται κάθε πληροφορία που αφορά φυσικά πρόσωπα, η ταυτότητα των οποίων προσδιορίζεται ή μπορεί να προσδιορισθεί άμεσα ή έμμεσα, όπως για παράδειγμα το όνομα, η διεύθυνση κατοικίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα επιγραμμικά αναγνωριστικά ταυτότητας (π.χ. cookies, διευθύνσεις ip, διευθύνσεις e-mail).

Για τους σκοπούς του παρόντος επισημαίνεται ότι Υπεύθυνος για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι η εταιρία μας με την επωνυμία «Ιωάννης Τσολιαρίδης.» και το διακριτικό τίτλο «Yiannis Jewellery» (εφεξής Εταιρία), η οποία εδρεύει στη περιοχή του Αγίου Νικολάου του Δήμου του Αγίου Νικολάου του Νόμου Λασιθίου, επί της οδού Κοντογιάννη αριθ. 20 Τ.Κ. 72100 και έχει τα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ.: 28410 82907 Email: info@yiannis-jewellery.com.

Η Εταιρία μας λειτουργεί ως μια σύγχρονη εταιρία ενεργή στο εμπόριο παπουτσιών στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 1.2. Στα πλαίσια ποιών υπηρεσιών συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και ποια είναι αυτά: Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας παρέχετε στο πλαίσιο των εξής νομικών βάσεων.

• Έννομου συμφέροντος όπως απαιτείται για την εκπλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

• Νομικής Υποχρέωσης για την συμμόρφωση μας με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

• Δικής σας συγκατάθεσης, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε στο πλαίσιο των δικαιωμάτων σας. Επεξηγηματικά και στα πλαίσια των κάτωθι χορηγούμενων εκ μέρους μας υπηρεσιών, συλλέγονται και επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα έτσι όπως παρατίθενται κατωτέρω.

Αρχικά, μέσω της Ιστοσελίδας μας δύναται η Εταιρία να συλλέξει και επεξεργαστεί προσωπικά σας δεδομένα στα πλαίσια μια συναλλαγής, ήτοι της εκάστοτε συναφθείσας σύμβασης πώλησης ή της παροχής μιας υπηρεσίας. Έτσι, όταν κάνετε μια παραγγελία για προϊόντα μας μέσω της Ιστοσελίδας μας, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για να επεξεργαστούμε τη συναλλαγή, να ολοκληρώσουμε την παραγγελία σας και να σας παρέχουμε τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει.

Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, μας παρέχετε μια σειρά προσωπικών δεδομένων όπως το όνομά σας, το email σας, την ταχυδρομική διεύθυνση σας, στοιχεία πληρωμών ή πιστωτικών καρτών, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.. Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη διαχείριση της αγοράς των προϊόντων που έχετε αποκτήσει, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιστροφών, υπαναχώρησης, παραπόνων ή αξιώσεων που σχετίζονται με την αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος.

Ορισμένα στοιχεία σας που ενδεχομένως μας έχετε επιτρέψει να διατηρήσουμε περισσότερο, θα τα διατηρήσουμε μέχρι να μας πείτε εσείς να παύσουμε την αποθήκευση τους.

Η Ιστοσελίδα μας σας παρέχει ακόμη τη δυνατότητα εγγραφής στο newsletter προκειμένου να λαμβάνετε εξατομικευμένες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις προτάσεις για συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες. Παρέχοντας λοιπόν τη συγκατάθεσή σας, σας στέλνουμε προωθητικές επικοινωνίες και νέα σχετικά με νέα προϊόντα και άλλες προωθητικές ενέργειες που διεξάγει η Εταιρία.

Η εγγραφή στο newsletter μας γίνεται συμπληρώνοντας μια on-line φόρμα αίτησης, όπου αναφέρονται προσωπικά δεδομένα (όπως είναι το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλες πληροφορίες) και τα οποία υποβάλλονται εκουσίως ως μέρος της διαδικασίας.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε διαγράφονται αυτόματα μετά από 24 μήνες εάν δεν ανταποκρίνονται πλέον στο newsletter π.χ. σε περίπτωση αδράνειας. Ακόμη, παρέχεται πάντοτε σε εσάς το δικαίωμα διαγραφής (πολιτική «unsubscribe») εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον newsletters. Τέλος, μπορείτε να ζητήσετε είτε τη διαγραφή σας από τη λίστα χρηστών που λαμβάνουν newsletter είτε τυχόν τροποποίηση των στοιχείων που εξαρχής παρείχατε κατά τη διαδικασία εγγραφής, οποιαδήποτε στιγμή μέσω e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@yiannis-jewellery.com.

Ακόμη, η Ιστοσελίδα μας σας παρέχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας που έχουμε δημιουργήσει για τους χρήστες, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκοπό να σας παρέχουμε διάφορες διευκρινιστικές πληροφορίες σε σχέση με τα προϊόντα που τίθενται προς πώληση είτε να ανταποκριθούμε σε οιοδήποτε συναφές αίτημά σας.

Τα δεδομένα που μας παρέχετε (όπως είναι το όνομά, το τηλέφωνο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας κ.λπ.) θα διατηρούνται από την Εταιρία μόνο για τον απαραίτητο χρόνο για την επίτευξη του σκοπού επεξεργασίας της συγκεκριμένης δραστηριότητας για την οποία έγινε η επικοινωνία. Μόλις εξυπηρετηθεί τυχόν αίτημα ή/και ερώτημά σας και εφόσον δεν προκύψει οποιαδήποτε συμβατική σχέση μεταξύ των μερών, η αποθήκευση των δεδομένων παύει να είναι απαραίτητη για τους τιθέμενους σκοπούς και τα δεδομένα διαγράφονται.

Χρησιμοποιούμε δεδομένα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των Δικτυακών Τόπων και Υπηρεσιών μας για να κατανοήσουμε καλύτερα τη συμπεριφορά και τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της αναζήτησης και εύρεσης προϊόντων από τους επισκέπτες του δικτυακού τόπου www.yiannis-jewellery.com, με σκοπό να κατανοήσουμε καλύτερα τους βέλτιστους τρόπους για την οργάνωση και παρουσίαση προσφορών προϊόντων στις «βιτρίνες» του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Επιπρόσθετα μπορεί να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα σας για την αποτροπή ή τον εντοπισμό απάτης, κατάχρησης, παράνομης χρήσης και παραβίασης των όρων χρήσης μας, καθώς και για τη συμμόρφωση μας με δικαστικές αποφάσεις, κρατικά αιτήματα ή την ισχύουσα νομοθεσία.

Κατά την αλληλεπίδραση σας με τον Δικτυακό Τόπο της Εταιρίας μας, ορισμένα δεδομένα όπως cookies, διευθύνσεις ΙP, δεδομένα αναγνώρισης του προγράμματος διαδικτυακής περιήγησης κ.λπ., συλλέγονται αυτόματα από τις συσκευές σας ή το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές αυτές περιλαμβάνονται κατωτέρω στην ενότητα

1.7. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας με άλλους τρόπους και θα παρέχουμε ειδικές ειδοποιήσεις όταν συλλέγουμε τα δεδομένα, ενώ θα εξασφαλίζουμε τη συγκατάθεσή σας όπου χρειάζεται. Σε κάθε περίπτωση σας ενημερώνουμε ότι έχετε ευθύνη για την ακρίβεια των δεδομένων που μας παρέχετε.

1.3. Πολιτικές ασφαλείας προσωπικών δεδομένων: Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή, που προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης και τείχος ασφαλείας (firewall). Η Εταιρία διατηρεί κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των Προσωπικών Δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων εργαλείων κρυπτογράφησης και επαλήθευσης ταυτότητας) και την προστασία τους από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη παράνομη μορφή επεξεργασίας, όπως επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία.

Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από το εντεταλμένο γι’ αυτό το σκοπό προσωπικό του Υπευθύνου Επεξεργασίας που δεσμεύεται από αυστηρές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας.

1.4. Νομικές βάσεις επεξεργασίας δεδομένων και αρχείο τήρησης: Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα έχοντας ως νομική βάση τη τήρηση νομικής υποχρέωσης με την οποία δεσμευόμαστε ή την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή το έννομο επιχειρηματικό συμφέρον έναντι του οποίου δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα που έχετε για την προστασία των πληροφοριών και αν δεν ισχύει κανένα από τα παραπάνω, την συγκατάθεσή σας (την οποία θα ζητήσουμε πριν επεξεργαστούμε τις πληροφορίες).

Η Εταιρία δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών, τα οποία θα περιέχονται σε γνώση της μέσω της Ιστοσελίδας, σεβόμενη πάντα τους όρους του Ευρωπαϊκού Κανονισμού GDPR και της κείμενης εσωτερικής νομοθεσίας. Δεν αποκαλύπτει, ούτε δημοσιοποιεί προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Για την προώθηση, υποστήριξη και εκτέλεση των σκοπών της Εταιρίας, καθώς και τη βελτίωση των υπηρεσιών και της σχέσης της με τον εκάστοτε χρήστη, δύναται να λαμβάνουν γνώση του αρχείου τρίτοι, συνεργάτες της Εταιρίας, πάντοτε όμως μέσα στα πλαίσια επαρκών εγγυήσεων που έχει εξασφαλίσει η Εταιρία μας.

Η Εταιρία μας θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζετε να αλληλεπιδράτε με εμάς και είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών που τα συλλέξαμε και τα επεξεργαζόμαστε, όπως αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω, ή για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα μπορούσε να προκύψει ευθύνη από την επεξεργασία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή εφόσον εκλείψουν οι σκοποί αυτοί, δεν απαιτείται να τα διατηρήσουμε στα πλαίσια νόμου π.χ. για φορολογικούς λόγους.

Επιπλέον τα διατηρούμε μέχρι να μας ζητήσετε τη διαγραφή τους, ή όσα διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε στα πλαίσια της συγκατάθεσής σας, μέχρι να την άρετε, ή μέχρι να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους από εμάς την οποία βασίζουμε στο έννομο συμφέρον μας. Για τον προσδιορισμό του χρόνου διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων πέραν των υπό κρίση περιπτώσεων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, λαμβάνουμε υπόψη μας τη φύση των δεδομένων σας, την ποσότητα, το σκοπό επεξεργασίας τους, την ασφάλεια τους κ.λπ..

Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα σας είναι αποθηκευμένα με ασφάλεια. Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης τα προσωπικά δεδομένα καταστρέφονται από τα φυσικά αρχεία και τα πληροφοριακά συστήματα της Εταιρίας με μη ανακτήσιμο τρόπο.

1.5 Δικαιώματα χρηστών αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα: Ως χρήστες της Ιστοσελίδας έχετε την ιδιότητα του Υποκειμένου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σύμφωνα με τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ (GDPR) (άρθρα 15 και επ.), απολαμβάνετε τα κάτωθι δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα: Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αιτηθείτε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί σχετικά με το πρόσωπό σας από την Εταιρία μας, επικοινωνώντας μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει ανωτέρω παρατεθεί.

Επιπλέον, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή την ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, συμπλήρωση, τον περιορισμό της επεξεργασίας ή και τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς καμία χρέωση. Τέλος, δύναστε οποτεδήποτε να δηλώσετε την αντίρρηση σας στην από μέρους μας επεξεργασία των δεδομένων σας και να λάβετε τα δεδομένα που έχουν διατεθεί από εσάς. Αν δώσατε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή.

Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση. Οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την τροποποίηση, αλλαγή ή/και ακύρωση των προσωπικών σας δεδομένων που επεξεργάζονται από την εταιρία μας, μπορείτε να μας το αποστείλετε με email στο info@yiannis-jewellery.com. Παρακαλούμε τα σχετικά αιτήματά σας να συνοδεύονται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου σας, με την ρητή επιφύλαξη της Εταιρίας να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών με σκοπό την ταυτοποίηση και επιβεβαίωση των στοιχείων σας. Τέλος, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (άρθρο 77 ΓΚΠΔ) είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Δ/νση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ: 2106475600, contact@dpa.gr) είτε σε ηλεκτρονική μορφή (www.dpa.gr) ή σε άλλη αρμόδια εποπτική αρχή.

1.6. Μεταφορά των δεδομένων σας σε τρίτη χώρα:

Η εταιρία μας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν προβαίνει στη διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, για τους οποίους δεν υφίσταται σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτός εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Εφόσον λάβει χώρα τέτοια διαβίβαση, απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση σας.

1.7. COOKIES και Pixel Tags: Η Εταιρία συλλέγει πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα, από το πρόγραμμα διαδικτυακής περιήγησης που χρησιμοποιείτε όταν κάνετε χρήση των Δικτυακών Τόπων μας. Χρησιμοποιούμε ποικιλία μεθόδων, όπως cookies και ετικέτες pixel, για τη συλλογή αυτών των πληροφοριών, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται

(i) η διεύθυνση IP σας,

(ii) ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός cookies σας, πληροφορίες για τα cookies σας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το αν η συσκευή σας διαθέτει λογισμικό για την πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία,

(iii) μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός συσκευής και τύπο συσκευής,

(iv) τομέας (domain), τύπος και γλώσσα προγράμματος διαδικτυακής περιήγησης,

(v) λειτουργικό σύστημα και ρυθμίσεις συστήματος,

(vi) χώρα και ζώνη ώρας,

(vii) προηγούμενες επισκέψεις σε δικτυακούς τόπους,

(viii) πληροφορίες για την αλληλεπίδρασή σας με τους Δικτυακούς Τόπους μας, όπως αριθμός κλικ, αγορές, δηλωμένες προτιμήσεις, και

(ix) χρόνοι πρόσβασης και σχετικά URL. Είναι επίσης δυνατή η συλλογή πληροφοριών από τρίτους μέσω Δικτυακών Τόπων χρησιμοποιώντας cookies, πρόσθετα (plugins) τρίτων και εργαλεία τύπου widget.

Οι εν λόγω τρίτοι φορείς συλλέγουν δεδομένα απευθείας από το πρόγραμμα διαδικτυακής περιήγησης που χρησιμοποιείτε και η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων υπόκειται στις δικές τους πολιτικές απορρήτου. Χρησιμοποιούμε cookies και ετικέτες pixel για να παρακολουθούμε τη χρήση των Δικτυακών Τόπων μας από τους πελάτες μας, καθώς και για να κατανοήσουμε τις προτιμήσεις τους. Αυτό μας επιτρέπει να παρέχουμε υπηρεσίες στους πελάτες μας και να βελτιώνουμε τη διαδικτυακή τους εμπειρία.

Χρησιμοποιούμε επίσης cookies και ετικέτες pixel για να αποκτήσουμε συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με την κίνηση και αλληλεπίδραση με διαδικτυακούς τόπους, να εντοπίσουμε τάσεις και να αποκτήσουμε στατιστικά στοιχεία έτσι ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τους Δικτυακούς Τόπους μας. Γενικά υπάρχουν τρεις κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στους Δικτυακούς Τόπους μας:  Λειτουργίας: Αυτά τα cookies απαιτούνται για βασικές λειτουργίες δικτυακών τόπων και επομένως είναι πάντα ενεργοποιημένα. Περιλαμβάνουν cookies που επιτρέπουν στους Δικτυακούς Τόπους μας να σας «θυμούνται» κατά την περιήγησή σας, στη διάρκεια μίας μεμονωμένης επίσκεψης ή, εάν το ζητήσετε, από τη μία επίσκεψη στην άλλη.  Επιδόσεων: Αυτά τα cookies μάς επιτρέπουν να βελτιώσουμε τη λειτουργία των Δικτυακών Τόπων μας μέσω της παρακολούθησης της χρήσης. Σε μερικές περιπτώσεις, αυτά τα cookies βελτιώνουν την ταχύτητα με την οποία μπορούμε να επεξεργαστούμε τα αιτήματα σας και μας επιτρέπουν να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας σε δικτυακούς τόπους.

Η απόρριψη αυτών των cookies μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκή εξατομίκευση προτάσεων και σε χαμηλές επιδόσεις δικτυακών τόπων.

Μέσων κοινωνικής δικτύωσης και διαφημίσεων:

Τα cookies μέσων κοινωνικής δικτύωσης σας προσφέρουν τη δυνατότητα σύνδεσης με τα δίκτυα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε και κοινής χρήσης περιεχομένου από τους Δικτυακούς Τόπους μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα cookies διαφημίσεων (τρίτων) συλλέγουν πληροφορίες για να συμβάλουν στην καλύτερη εξατομίκευση των διαφημίσεων σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας, τόσο στους δικούς μας Δικτυακούς Τόπους όσο και άλλων. Σε μερικές περιπτώσεις, αυτά τα cookies περιλαμβάνουν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Η απόρριψη των εν λόγω cookies μπορεί να οδηγήσει στην προβολή διαφημίσεων που δεν είναι τόσο σχετικές με εσάς ή στην αδυναμία αποτελεσματικής σύνδεσής σας με το Facebook, ή άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή/και στην αδυναμία κοινής χρήσης περιεχομένου από εσάς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για μια πλήρη και ενημερωμένη περίληψη όλων των τρίτων μερών που έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα διαδικτυακής περιήγησης που χρησιμοποιείτε, συνιστούμε να εγκαταστήσετε ένα πρόσθετο (plugin) ειδικά σχεδιασμένο για αυτό τον σκοπό.

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την αποστολή ειδοποίησης προς εσάς από τον υπολογιστή σας κάθε φορά που αποστέλλονται cookies, ή μπορείτε να επιλέξετε την απενεργοποίηση όλων των cookies. Αυτό γίνεται μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος διαδικτυακής περιήγησης σε κάθε πρόγραμμα διαδικτυακής περιήγησης και συσκευή που χρησιμοποιείτε. Επειδή κάθε πρόγραμμα διαδικτυακής περιήγησης είναι λίγο διαφορετικό, προτείνουμε να ανατρέξετε στο μενού Βοήθειας του προγράμματος διαδικτυακής περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να μάθετε τον σωστό τρόπο για να τροποποιήσετε τα cookies σας.

Αν απενεργοποιήσετε τα cookies, μπορεί να μην έχετε πρόσβαση σε πολλά στοιχεία που καθιστούν τους Δικτυακούς Τόπους και Apps μας πιο αποτελεσματικούς, ενώ μερικές από τις υπηρεσίες μας μπορεί να μην λειτουργούν σωστά.

1.8. Τροποποιήσεις της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η ισχύουσα νομοθεσία και οι πρακτικές μας μεταβάλλονται με τον χρόνο.

Αν αποφασίσουμε να επικαιροποιήσουμε την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές στους Δικτυακούς Τόπους μας. Αν πραγματοποιήσουμε ουσιώδεις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα, θα σας αποστείλουμε προηγούμενη ειδοποίηση ή, όταν απαιτείται από τη νομοθεσία, θα ζητήσουμε τη συναίνεσή σας για την υλοποίηση των εν λόγω αλλαγών.